• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1304/TTg-KTN năm 2014 chuyển đổi hình thức đầu tư và CQNN có thẩm quyền đối với dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1304/TTg-KTN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/TTg-KTN
V/v chuyển đổi hình thức đầu tư và CQNN có thẩm quyền đối với dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình (Văn bản số 104/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014, số 111/TTr-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (Văn bản số 7290/BGTVT-ĐTCT ngày 20 tháng 6 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4495/BKHĐT-KTĐPLT ngày 14 tháng 7 năm 2014), Tài chính (Văn bản số 8578/BTC-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2014) về việc chuyển đổi hình thức đầu tư và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển đổi từ hình thức đầu tư đối tác Công - Tư (PPP) sang hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) đối với dự án xây dựng cầu Thái Hà vượt sông Hồng trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án;

- Thống nhất với Bộ Tài chính về vị trí xây dựng trạm thu phí và mức phí hoàn vốn cho Dự án;

- Thống nhất với hai tỉnh Thái Bình và Hà Nam về tiến độ, quy mô các dự án còn lại trên tuyến đường nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1304/TTg-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1304/TTg-KTN

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241003