• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1310/TTg-KGVX năm 2013 về chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1310/TTg-KGVX
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1310/TTg-KGVX
V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1025/TTr-BGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2013 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- HĐSL Trường ĐH QL và CN TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TCCV, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1310/TTg-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 19/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1310/TTg-KGVX

149

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204839