• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng


 

Công văn 1314/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2017 về hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1314/LĐTBXH-QLLĐNN
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1314/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Liên quan đến điều kiện về loại hình doanh nghiệp được hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện (mã ngành kinh doanh 7830) và Giấy phép hoạt động dịch vụ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép là “doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam”.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nghiêm túc tuân thủ quy định này. Các Công ty cổ phần cần thực hiện những biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo các cá nhân, tổ chức nước ngoài không tiếp cận và sở hữu chứng khoán của Công ty khi giao dịch trên thị trường chứng khoán hoặc thông qua giao dịch dưới những hình thức khác. Các doanh nghiệp khác (ngoài Công ty cổ phần) cần đảm bảo thành viên công ty không phải là các cá nhân, tổ chức nước ngoài.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1314/LĐTBXH-QLLĐNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Doãn Mậu Diệp
Ngày ban hành: 07/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1314/LĐTBXH-QLLĐNN

53

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443611