• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD năm 2016 báo cáo thực hiện Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ban hành

Tải về Công văn 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:1316/NGCBQLGD-CSĐTBD
Về việc báo cáo thực hiện Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BGDĐT ngày 31/12/2015 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (sau đây gọi tắt là Thông tư số 47).

Để có cơ sở thực tiễn đánh giá kết quả triển khai và thực hiện Thông tư số 47, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề nghị các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng báo cáo việc triển khai và thực hiện Thông tư số 47, đồng thời gửi kèm văn bản quy định chế độ làm việc đối với giảng viên tại đơn vị trên cơ sở quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 47.

Báo cáo của các đơn vị (theo hướng dẫn đính kèm) gửi về Cục trước ngày 01/12/2016 theo địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tòa nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại: 04.3623.0603; email: trannga@moet.edu.vn.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CSĐTBD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Thập

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục   Người ký: Nguyễn Hải Thập
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1316/NGCBQLGD-CSĐTBD

373

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329593