• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 13166/VPCP-CN năm 2017 về đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 13166/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13166/VPCP-CN
V/v đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10240/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2017), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8039/BKHĐT-KCHTĐT ngày 03 tháng 10 năm 2017), Bộ Tài chính (văn bản số 13816/BTC-ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2017), Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (văn bản số 7632/UBND-SGTVT ngày 28 tháng 9 năm 2017) về việc đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, triển khai việc đầu tư xây dựng đường gom dọc đường sắt từ cầu vượt ngã ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13166/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 11/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13166/VPCP-CN

268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
369648