• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13192/QLD-CL năm 2015 về bổ sung thông tin vắc xin Quinvaxem do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 13192/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13192/QLD-CL
V/v vc xin Quinvaxem

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia

Cục Quản lý Dược nhận được các công văn của Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia (TCMR QG) - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương báo cáo về việc bổ sung thông tin SĐK của một số lô vc xin Quinvaxem đang tạm dừng bảo quản ở các tuyến theo nội dung công văn số 6749/QLD-CL ngày 04/05/2013. Theo đó, các lô vắc xin Quinvaxem đang tạm dừng bảo quản ở các đơn vị thuộc 3 SĐK:

+ SĐK QLVX-H0305-10 (được Cục Quản lý Dược cấp SĐK tháng 12/4/2010) có 01 : 0451592

+ SĐK QLVX-H0409-11 (được Cục Quản lý Dược cấp SĐK tháng 30/05/2011) có 18 lô: 0451592, 0451631, 0451633, 0451634, 0451636, 0451637, 0451638, 1453074, 1453075, 1453076, 1453077, 1453037, 1453038, 1453039, 1453127, 1453128,1453129, 1453093

+ SĐK QLVX-0604-12 (được Cục Quản lý Dược cấp SĐK tháng 06/11/2012) có 2 lô: 1453085, 1453086.

Do vy, Cục Quản lý Dược đính chính các công văn số: 8060/QLD-CL ngày 08/05/2015; 4353/QLD-CL ngày 06/03/2015; 12848/QLD-CL ngày 29/7/2014, 10988/QLD-CL ngày 27/6/2014 về việc xử lý vắc xin Quinvaxem như sau:

Bổ sung thêm thông tin về SĐK của vắc xin Quinvaxem như sau: “Vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-H0409-11 hoặc QLVX-0604-12”.

Các nội dung khác vẫn được thực hiện đúng theo tinh thn của các công văn nêu trên.

Cục Quản lý Dược thông báo để Dự án TCMR QG biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
-
Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Viện Kiểm định QG vắc xin và SPYT (để phối hợp);
- Văn phòng NRA;
- Các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Lưu: VT, CL (02 bn).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13192/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 20/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13192/QLD-CL

203

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287579