• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 132/GSQL-GQ2 kê khai hàng hóa quá cảnh theo mẫu tờ khai HQ/2012-QC do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 132/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/GSQL-GQ2
V/v Kê khai hàng hóa quá cảnh theo mẫu tờ khai HQ/2012-QC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận Việt Lào
(đ/c Số C7 - Ngõ 10 - Ao Sen - Hà Đông - Hà Nội)

Trả lời công văn số 101/VLL/2013 ngày 09/01/2013 của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt Lào về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính và Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu chí trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh ban hành kèm theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC dẫn trên để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh theo đúng quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty TNHH Tiếp vận Việt Lào được biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

 

Điều 4. Quy định sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh

1. Người khai hải quan có thể kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai hoặc kê khai theo định dạng chuẩn của tờ khai, phụ lục tờ khai trên máy tính và nội dung kê khai được in ra trên tờ khai (HQ/2012-QC), phụ lục tờ khai (HQ/2012-PLQC).

2. Người khai hải quan khi kê khai trực tiếp trên tờ khai, phụ lục tờ khai và cán bộ, công chức hải quan khi đăng ký sổ tờ khai, xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, ký tên trên tờ khai, phụ lục tờ khai chỉ được sử dụng một loại mực, không dùng loại mực đỏ, bút chì hoặc các thứ mực dễ phai, không thể hiện rõ nội dung kê khai, đăng ký, xác nhận, không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã kê khai, đăng ký, xác nhận trên tờ khai, phụ lục tờ khai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 132/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 27/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 132/GSQL-GQ2

102

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174693