• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13241/BTC-CST năm 2013 trả lời kiến nghị ưu tiên sử dụng thang máy trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13241/BTC-CST
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13241/BTC-CST
V/v trả lời kiến nghị ưu tiên sử dụng thang máy trong nước

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 432/2013/CV-TN ngày 27/08/2013 của Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam kiến nghị ưu tiên sử dụng thang máy sản xuất trong nước. Về các nội dung kiến nghị của Công ty, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a) Về kiến nghị: "Duy trì mức thuế suất nhập khẩu cao nhất có thể, dựa theo các thỏa thuận, hiệp định thương mại quốc tế Việt Nam và các nước đối với thang máy nhập khẩu nguyên chiếc".

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, mặt hàng thang máy nâng hạ theo chiều đứng (bao gồm thang máy kiểu dân dụng, mã số 8428.10.10; thang máy sử dụng trong xây dựng, mã số 8428.10.21, thang máy nâng hạ loại khác, mã số 8428.10.29) được quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%, bằng cam kết WTO năm 2013. Khung thuế suất do Ủy ban thường vụ quốc hội quy định là 0-10%. Như vậy mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của các mặt hàng thang máy nâng hạ đã được quy định mức cao nhất có thể để bảo hộ cho các doanh nghiệp sản xuất thang máy trong nước.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo các cam kết FTA năm 2013 như sau: ATIGA 5%, ACFTA 5%, AKFTA 5%, VJFTA 5,5%. Đây là các mức thuế suất Việt Nam đã ký kết thực hiện từ khi tham gia các Hiệp định ưu đãi song phương nên không điều chỉnh được các mức thuế suất này.

b) Về kiến nghị: "Đưa thiết bị thang máy vào danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được, ban hành các công văn hoặc quy định nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương thực hiện ưu tiên mua sắm thang máy nội địa"

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản về các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, vì vậy đề nghị Công ty có công văn gửi Bộ KH&ĐT về nội dung này.

c) Về kiến nghị: "Ấn định mức giá mua cao nhất trong đầu tư công của các cơ quan nhà nước đối với thang máy tương tự như mua ô tô"

Mức giá mua xe ô tô quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 7/5/2007, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ là các mức giá mua xe tối đa mà các cơ quan, đơn vị được áp dụng để mua sắm cho các chức danh được sử dụng xe ô tô. Các mức giá này được quy định dựa trên cơ sở giá bán các dòng xe phổ biến trên thị trường và không phải là mức mua cao nhất nhằm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo đó kiến nghị ấn định mức giá mua cao nhất trong đầu tư công của các cơ quan nhà nước đối với thang máy tương tự như mua ô tô của Doanh nghiệp là không phù hợp.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam được biết./..

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Quản lý Công sản;
- Lưu: VT, CST (PXNK)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13241/BTC-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 02/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13241/BTC-CST

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209557