• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1325/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1325/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/BXD-KTXD
V/v: chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 183/DCCD-KH ngày 7/5/2015 của Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng về chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thực hiện các công việc khảo sát xây dựng phục vụ việc lập dự án đầu tư thì chi phí cho công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định và không thuộc chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2. Mỗi giai đoạn đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu về nội dung nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khác nhau. Tuy nhiên các giai đoạn khảo sát sau phải tận dụng hồ sơ khảo sát đã có. Khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500 phục vụ thiết kế kỹ thuật có nội dung nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khác với công tác khảo sát đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 phục vụ lập quy hoạch và lập dự án như nêu tại văn bản số 183/DCCD-KH, do vậy chi phí khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500 được tính chi phí riêng.

Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1325/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1325/BXD-KTXD

437

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279121