• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 1326/CT-TTHT năm 2015 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1326/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/CT–TTHT
V/v lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam
Địa chỉ: Số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
MST 0302035520

 

Trả lời văn bản ngày 10/12/2014 của Công ty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ,

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn GTGT tại dòng “Tổng cộng tiền thanh toán” sau số tiền (bằng số) phải ghi đơn vị tiền tệ, trường hợp đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam thì ghi: đồng, hoặc đ hoặc VNĐ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi Nhận :
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
4347-323180/15 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1326/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 03/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1326/CT-TTHT

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272019