• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 133/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 133/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/QĐTPT-ĐT ngày 03/01/2018 của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 01/QĐTPT-ĐT, việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh không do lỗi của nhà thầu (do cấp có thẩm quyền thay đổi quy hoạch); trước thời điểm nhà thầu nhận được yêu cầu dừng thi công, chấm dứt hợp đồng, nhà thầu đã hoàn thành một số khối lượng công tác (như nêu tại nội dung văn bản số 01/QĐTPT-ĐT) theo đúng tiến độ và yêu cầu của hợp đồng, được Chủ đầu tư và các bên nghiệm thu theo quy định của hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán cho nhà thầu theo quy định của hợp đồng các khối lượng công việc đã thực hiện và được nghiệm thu; phần giá trị khối lượng công việc này được quyết toán vào giá trị công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, C
ục KTXD, Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 133/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 18/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 133/BXD-KTXD

265

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374841