• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Công văn 13322/QLD-CL năm 2013 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Tải về Công văn 13322/QLD-CL
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13322/QLD-CL
V/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

 Kính gửi:

- Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh;
- Sở Y tế Tp. Đà Nẵng;
- Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 3.

 

- Căn cứ vào các quy chế dược hiện hành của Việt Nam;

- Căn cứ công văn số 225/VKNT-KHTH đề ngày 07/8/2013 của Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh gửi kèm phiếu kiểm nghiệm số 0279/VKN-KT2013 ngày 07/8/2013 về thuốc Viên nén bao phim Daehwa Albendazole 400mg, SĐK: VN-8648-09, Lô SX: 2018; Hạn dùng: 29.08.2015 do Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 3 nhập khẩu. Mẫu thuốc do Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh lấy tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Mười, 134/1 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh (C11, Cửa hàng số 44, Công ty cổ phần dược phẩm Q.10). Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ hòa tan.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành thuốc Viên nén bao phim Daehwa Albendazole 400mg, SĐK: VN-8648-09, Lô SX: 2018; Hạn dùng: 29.08.2015 do Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 3 nhập khẩu.

2. Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 3 phối hợp với nhà cung cấp phải:

+ Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng thuốc Viên nén bao phim Daehwa Albendazole 400mg, SĐK: VN-8648-09, Lô SX: 2018; Hạn dùng: 29.08.2015 do Công ty Daehwa Pharmaceuticals, Hàn Quốc sản xuất, Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 3 nhập khẩu và thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

+ Gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/9/2013.

3. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Y tế Tp. Đà Nẵng kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- VKN thuộc TW, VKN thuốc Tp.HCM;
- Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Mười, 134/1 Tô Hiến Thành, Q.10, Tp.HCM (C11, Cửa hàng số 44, Công ty cổ phần dược phẩm Q.10) (để thực hiện);
- Phòng ĐKT, phòng KDD, phòng PCHN, Website, TCDMP - Cục QLD;
- Lưu VT, CL (02 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13322/QLD-CL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Nguyễn Việt Hùng
Ngày ban hành: 16/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13322/QLD-CL

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204857