• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

 

Công văn 1333/VPCP-KTTH năm 2018 về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1333/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1333/VPCP-KTTH
V/v tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh của TKV

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
-
Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 17793/BTC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và 9 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương và TKV nghiên cứu, tiếp thu kiến nghị của Bộ Tài chính tại Công văn nêu trên để khẩn trương khắc phục những tồn tại, khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, sớm cải thiện tình hình tài chính của TKV.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ
lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, CN, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1333/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 06/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1333/VPCP-KTTH

352

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374662