• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1334/BXD-QLN năm 2014 thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1334/BXD-QLN
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/BXD-QLN
V/v: thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có cơ sở thực hiện công tác quản lý việc sử dụng các nhà chung cư trên phạm vi cả nước, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 về Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư và Thông tư số 37/2009/TT-BXD ngày 01/12/2009 về phương pháp xác định và giá quản lý dịch vụ nhà chung cư. Tiếp đó, ngày 23/6/2010 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng cũng đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP trong đó có quy định cụ thể về các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Sau khi Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành các văn bản này thì việc quản lý, sử dụng nhà chung cư tại một số địa phương đã từng bước khắc phục được những tồn tại, bất cập trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, góp phần hạn chế được các tranh chấp, khiếu kiện phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng loại nhà ở này và tạo nếp sống văn minh, hiện đại cho người dân tại các đô thị. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương có nhà chung cư đã xảy ra các trường hợp khiếu kiện, tranh chấp trong việc quản lý sử dụng nhà chung cư như: tranh chấp về phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng, về mức phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư, về việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư…làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Để xử lý các vướng mắc phát sinh nhằm hạn chế tối đa các tranh chấp, khiếu kiện nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện các công việc sau đây:

1.Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP , Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD , Thông tư số 37/2009/TT-BXD , Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010, Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014, Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 9/5/2014 và các văn bản có liên quan đến việc quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là các nội dung về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư, việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư, việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì của nhà chung cư, giá dịch vụ nhà chung cư để chủ đầu tư, các đơn vị quản lý tòa nhà và người dân đang sinh sống trong các tòa nhà chung cư hiểu rõ được các quy định của pháp luật;

2. Chủ động giải quyết các vướng mắc, các khiếu kiện, tranh chấp phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành để hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp lên các cơ quan trung ương;

3. Đối với những hành vi vi phạm quy định của pháp luật thì cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý sử dụng nhà ở chung cư trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Chính phủ Hoàng Trung Hải (để b/cáo);
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/cáo);
- Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW (để t/hiện);;
- Lưu: VT, Thanh tra Bộ, PC, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1334/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 16/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1334/BXD-QLN

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235656