• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Nhập khẩu phế liệu

 

Công văn 13366/BTC-TCHQ năm 2013 nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13366/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13366/BTC-TCHQ
V/v nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga
(Đ/c: 97/3/8 Huỳnh Văn Lũy, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 302/TT34/2013 ngày 02/10/2013 của Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga đề nghị cho phép tạm thời không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi đăng ký tờ khai nhập khẩu phế liệu từ khu công nghiệp, khu chế xuất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung công văn số 8434/BCT-KHCN ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương, công văn số 3725/BTNMT-TCMT ngày 26/9/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

"Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga tạm thời không cần xuất trình Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu khi hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu công nghiệp, vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định tại Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại mã số QLCTNH:7024.V do Tổng cục Môi trường cấp ngày 22 tháng 8 năm 2011 từ các khu công nghiệp, khu chế xuất trong khi chờ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu" khi đăng ký tờ khai nhập khẩu phế liệu từ các khu công nghiệp, khu chế xuất.

"Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý chất thải, chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường khi thực hiện hoạt động kinh doanh thu mua phế liệu công nghiệp, vận chuyển chất thải nguy hại từ các khu công nghiệp, khu chế xuất vào nội địa” "theo quy định của liên Bộ theo công văn số 8434/BCT-KHCN ngày 20/9/2013 của Bộ Công Thương.

Bộ Tài chính trả lời để Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Nga biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/hợp);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để p/hợp);
- Lưu: VT, TCHQ (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13366/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13366/BTC-TCHQ

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209559