• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 134/GSQL-GQ3 tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 134/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 134/GSQL-GQ3
V/v tạm nhập khẩu 01 chiếc xe ôtô của nhân viên Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 144/LT-ƯĐMT ngày 08/02/2013 của Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) và công hàm đề ngày 22/02/2013 của Ngân hàng Thế giới về việc bà Anjali Acharya xin nhập xe, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ thời hạn do Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) xác nhận trên số định mức hàng miễn thuế số 000117CA/2011 để cấp giấy phép tạm nhập khẩu xe ô tô cho bà Anjali Acharya theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục LTNN-BNG (đ/c: 06 Chu Văn An, Hà Nội; thay phúc đáp CV số 144/LT-ƯĐMT ngày 08/02/2013);
- Ngân hàng Thế giới (đ/c: Tầng 8, 63 Lý Thái Tổ, HN; thay phúc đáp văn bản đề ngày 22/02/2013);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Việt Đức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 134/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Vũ Việt Đức
Ngày ban hành: 28/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 134/GSQL-GQ3

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174438