• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh khí

Văn bản pháp luật về Tàu điện ngầm

 

Công văn 1340/TCT-CS năm 2015 về nghĩa vụ thuế của đơn vị bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh khi thi công dự án tàu điện ngầm Metro tại Quận 1 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1340/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1340/TCT-CS
V/v nghĩa vụ thuế của các đơn vị bị ảnh hưởng SXKD khi thi công dự án tàu điện ngầm tại Quận 1.

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 695/CT-TTHT ngày 20/1/2015 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách ưu đãi thuế đối với các đơn vị bị ảnh hưởng SXKD khi thi công dự án tàu điện ngầm Metro tại Quận 1- HCM, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật về thuế và quản lý thuế thì không quy định việc miễn, giảm thuế cho các doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ảnh hưởng do việc thi công xây dựng tại địa phương. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các Luật thuế, Luật quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCDN- BTC;
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1340/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1340/TCT-CS

238

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272460