• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1345/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1345/UBND-VX
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1345/UBND-VX
Về tiếp tục tạm dừng hoạt động một số loại hình dịch vụ để phòng, chống dịch COVID-19

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi:

- S Y tế;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Du lịch;
- Sở Công Thương;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an Thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Thực hiện Thông báo số 89/TB-VPCP ngày 01 tháng 5 năm 2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Công điện số 570/CĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Ngoài các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng tại Công văn số 1327/UBND-VX ngày 30 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố; yêu cầu các dịch vụ văn hóa, giải trí, các cơ sở kinh doanh dịch vụ sau đây tạm dừng hoạt động từ 18 giờ 00 ngày 03 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới: massage, xông hơi, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, rạp chiếu phim, hát với nhau, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game), các sự kiện thể thao tập trung đông người.

2. Các hoạt động thể dục, thể thao được phép hoạt động nhưng phải tuân thủ Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động tổ chức tập luyện của các đơn vị thể dục thể thao.

3. Tạm dừng tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo chưa cần thiết; đối với các hội nghị, hội thảo đã có chủ trương chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thì phải giảm quy mô, tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

4. Các hoạt động tôn giáo, hội họp tùy theo qui mô, điều kiện không gian để cân đối số lượng người tham dự không quá 50% sức chứa của địa điểm tổ chức, tiến hành đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và khử khuẩn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Giao Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Công an Thành phố, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Y tế; (để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND.TP; (để báo cáo)
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VNga).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1345/UBND-VX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Dương Anh Đức
Ngày ban hành: 03/05/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1345/UBND-VX

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
473044