• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV năm 2015 về tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1346/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ sở giáo dục, công tác này chưa được thực hiện tốt. Đặc biệt, tình trạng học sinh phổ thông đánh nhau có diễn biến phức tạp, trong đó, một số vụ học sinh đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng, được quay hình đưa lên mạng internet, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học và chấn chỉnh tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác quản lý học sinh; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”; phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cơ quan Công an, Ban đại diện Cha mẹ học sinh, Đoàn Thanh niên cộng sản H Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mnh, thân thiện.

3. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường trách nhiệm của Lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường đối với việc quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống tội phạm, t nạn xã hội và phòng ngừa tình trạng học sinh đánh nhau. Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.

Đề nghị Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này; báo cáo kết quả thực hiện (có thống kê cụ thể các vụ việc xảy ra và kết quả xử lý) về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.8694.916; email: nnhuy@moet.edu.vn)) trước ngày 15/5/2015./.

 

 

Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công an, TW Đoàn TNCSHCM, Hội LH Phụ nữ VN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Khuyến học VN, Hội Cựu giáo chức VN (để p/h chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;
- Website Bộ GDĐT;
-
Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1346/BGDĐT-CTHSSV   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1346/BGDĐT-CTHSSV

429

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
268825