• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 13481/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh tên dự án mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 13481/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13481/VPCP-CN
V/v điều chỉnh tên dự án m rộng 07 cầu trên QL1A đoạn qua tnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản s 10090/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 8013/BKHĐT-KCHTĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017; số 9611/BKHĐT-KCHTĐT ngày 21 tháng 11 năm 2017), Tài chính (văn bản số 13142/BTC-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017) về việc điều chỉnh tên dự án và phân kỳ đầu tư Dự án mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở số vốn trái phiếu Chính phủ được giao tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh tên dự án và phân kỳ đầu tư Dự án mở rộng 07 cầu trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, chng thất thoát, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh
Đình Dũng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND tỉnh Tiền Giang,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP;

-
Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13481/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13481/VPCP-CN

247

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370253