• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 13486/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 13486/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13486/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- SY tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH MTV
SX - TM xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tùng Ân
(Đ/c: số 113 Lê Lâm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 515/SYT-NVD ngày 23/6/2016 gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 010Lm ngày 13/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về sản phẩm Kem 3 trong 1 (Nám - Mụn - Giảm thâm) Ngọc Ân, ngày sản xuất: 02/02/2016, hạn dùng: 02/02/2019 do Công ty TNHH MTV SX - TM xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tùng Ân sản xuất. Mẫu mỹ phẩm lấy tại Cơ sở Mỹ phẩm Hà Phê (Địa chỉ: số 161 đường Long Hưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Mỹ phẩm có chứa Clobetasol propionate là thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem 3 trong 1 (Nám- Mụn- Giảm thâm) Ngọc Ân (Số lô: 015; Ngày sản xuất: 02/02/2016; Hạn dùng: 02/02/2019; số tiếp nhận Phiếu công bố: 000541/15/CBMP-HCM) do Công ty TNHH MTV SX - TM xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tùng Ân sản xuất.

2. Công ty TNHH MTV SX - TM xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tùng Ân phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem 3 trong 1 (Nám- Mụn- Giảm thâm) Ngọc Ân (Slô: 015; Ngày sản xuất: 02/02/2016; hạn dùng: 02/02/2019) và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2016.

3. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV SX - TM xuất nhập khẩu mỹ phẩm Tùng Ân. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ
Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13486/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13486/QLD-MP

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318363