• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý mỹ phẩm


 

Công văn 13488/QLD-MP năm 2016 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 13488/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13488/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi:

- S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm
(Đ/c: Số 767 đường Trường Chinh, P. Quán Trữ, Q. Kiến An, Tp. Hải Phòng)

 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ công văn số 515/SYT-NVD ngày 23/6/2016 gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 012Lm ngày 13/6/2016 của Sở Y tế tỉnh Thái Bình về sản phẩm Kem trắng da ngừa trị mụn Bảo Lâm 25g, lô sản xuất: 12, ngày sản xuất: 17/12/2015, hạn dùng: 17/12/2018 do Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm sản xuất. Mẫu mỹ phẩm lấy tại Cơ sở Vũ Thị Hương (Địa chỉ: số 212 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Mỹ phẩm có chứa Dexamethason acetat là thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem trắng da ngừa trị mụn Bảo Lâm 25g (Lô sản xuất: 12; ngày sản xuất: 17/12/2015, hạn dùng: 17/12/2018; số tiếp nhận Phiếu công bố: 07/11/CBMP-HP). Sản phẩm do Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm sản xuất.

2. Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem trắng da ngừa trị mụn Bảo Lâm 25g (Lô sản xuất: 12; ngày sản xuất: 17/12/2015, hạn dùng: 17/12/2018 và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.

- Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2016.

3. Sở Y tế thành phố Hải Phòng giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty c phần đông y học Bảo Lâm. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý Dược.

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- VKN thuốc TW, VKN thuốc Tp. Hồ Chí Minh;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13488/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 14/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

- Cục Quản lý Dược yêu cầu:

  • Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem trắng da ngừa trị mụn Bảo Lâm 25g (Lô sản xuất: 12; ngày sản xuất: 17/12/2015, hạn dùng: 17/12/2018; số tiếp nhận Phiếu công bố: 07/11/CBMP-HP). Sản phẩm do Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm sản xuất.

-  Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm phải:

  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem trắng da ngừa trị mụn Bảo Lâm 25g (Lô sản xuất: 12; ngày sản xuất: 17/12/2015, hạn dùng: 17/12/2018 và tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên.
  • Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 10/8/2016.

Sở Y tế thành phố Hải Phòng giám sát việc thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định, kiểm tra việc thực hiện các quy định hiện hành về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của Công ty cổ phần đông y học Bảo Lâm. Xử lý vi phạm theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra về Cục Quản lý Dược.

Từ khóa: Công văn 13488/QLD-MP

237

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
318365