• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1352/UBND-NCPC năm 2014 đính chính Quyết định 28/2013/QĐ-UBND và 30/2013/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Tải về Công văn 1352/UBND-NCPC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1352 /UBND-NCPC
V/v đính chính Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND và Quyết định 30/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố

Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo kiến nghị của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 135/BC-STP ngày 13 tháng 01 năm 2014 về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tháng 12 năm 2013 và theo Tờ trình số 517/TTr-SNN&PTNT ngày 21 tháng 3 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quyết định đính chính Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố, xin đính chính các văn bản sau:

1. Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người, như sau:

Phần căn cứ Quyết định viết là: “Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 24 tháng 6 năm 2004;”

Xin sửa lại là: “Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;”

2. Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, như sau:

Phần căn cứ Quyết định viết là: “Căn cứ Luật Thủy sản ngày 10 tháng 12 năm 2003;”

Xin sửa lại là: “Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;”./.

 

 

TUQ. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Quang Nghị

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1352/UBND-NCPC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Quang Nghị
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1352/UBND-NCPC

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237711