• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Công văn 1355/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu quy hoạch, đầu tư đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 1355/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/VPCP-CN
V/v nghiên cứu quy hoạch, đầu tư đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (văn bản số 111/UBND-KTN ngày 17 tháng 01 năm 2019) về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cho phép nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện bổ sung vào quy hoạch tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và thực hiện các bước đầu tư tuyến cao tốc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 353/TB-VPCP ngày 13 tháng 9 năm 2018, số 1791/TTg-CN ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1355/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1355/VPCP-CN

636

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407025