• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Công văn 1357/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1357/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/BXD-KTXD
V/v: chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 345/GTTN-QLDA ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị chậm tiến độ, được Bộ Công thương gia hạn thời gian hoàn thành như nêu tại văn bản số 345/GTTN-QLDA, để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện quản lý dự án của chủ đầu tư thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán bổ sung như hướng dẫn tại Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, báo cáo Bộ Công thương xem xét. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án chủ đầu tư vận dụng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1357/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1357/BXD-KTXD

277

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279523