• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

 

Công văn 1360/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 báo cáo nhu cầu vốn tối thiểu cần đầu tư để chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1360/BGDĐT-CSVCTBTH
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1360/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v báo cáo nhu cầu vốn tối thiểu cần đầu tư để chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Các Đại học, các trường Đại học công lập

Thực hiện Công văn số 1588/VPCP-KTTH ngày 09/3/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện rà soát nhu cầu vốn tối thiểu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Đại học, các trường Đại học công lập thực hiện rà soát và báo cáo:

1. Nhu cầu vốn tối thiểu cần đầu tư để đơn vị có thể chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ (tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư)

2. Các điều kiện khác và lộ trình thực hiện tự chủ

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em) - 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/3/2015 đồng thời gửi bản điện tử tới địa chỉ cuccsvctbth@moet.edu.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1360/BGDĐT-CSVCTBTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 23/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1360/BGDĐT-CSVCTBTH

904

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269041