• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1361/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1361/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 533/SXD-KTKT ngày 01/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công được quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này chỉ đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công trên cơ sở điều tra, khảo sát mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động làm căn cứ điều chỉnh chi phí nhân công trong các tập đơn giá, hoặc tính toán, xác định đơn giá nhân công xây dựng, công bố làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Mức lương công bố tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ để tham khảo. Do vậy đối với trường hợp nêu tại văn bản số 533/SXD-KTKT thì việc áp dụng mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công căn cứ theo mức giá nhân công xây dựng thực tế trên thị trường lao động tỉnh Đồng Tháp đã được điều tra, khảo sát.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Điều 3. Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công

1. Đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này đảm bảo các nguyên tắc sau:

a) Phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc nhân công trong hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình.

b) Phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

c) Phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng.

d) Đáp ứng yêu cầu chi trả một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và một số khoản phải trả khác).

2. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này sử dụng để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, ... để cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở xác định giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

3. Đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Thông tư này được điều chỉnh khi mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động có sự biến động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1361/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1361/BXD-KTXD

490

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279526