• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 13676/BTC-TCHQ năm 2018 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 13676/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13676/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2018

 

Kính gi: Bộ Y tế.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 5271/BYT-TB-CT ngày 10/9/2018 của Bộ Y tế về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Căn cLuật thuế GTGT số 13/2008/QH12, Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành t ngày 1/1/2015, quy định: "Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng đ khám, chữa bệnh; các thiết bị. dụng cụ chuyên dùng đ mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa cht xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Theo đó, thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với:

- Các mặt hàng dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong y tế có tên cụ thể nêu tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC; khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC; các mặt hàng dụng cụ, thiết bị chun dùng cho y tế khác chưa được định danh cụ thể tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 83/2014/TT-BTC thì phải có xác nhận của Bộ Y tế.

- Vật tư hóa chất xét nghiệm dùng trong y tế thực hiện theo quy định của Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC (theo hướng dẫn tại công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính).

- Vật tư hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế phải có xác nhận của Bộ Y tế.

2. Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dn là văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế quy định việc quản lý trang thiết bị y tế nói chung (phạm vi quy định rộng hơn nhiều so với quy định về thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC), không quy định chi tiết cụ th thiết bị chuyên dùng cho y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Nếu áp dụng Nghị định số 36/2016/NĐ-CP , không ch có dụng cụ, thiết bị chun dùng cho y tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà các dụng cụ, thiết bị khác dùng cho y tế (vừa dùng cho y tế, vừa dùng cho mục đích khác) cũng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Do đó, cơ quan hải quan không có căn cứ, cơ s áp dụng Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn Nghị định này để áp dụng thuế GTGT 5% đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư, hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế. Để tháo gỡ vướng mắc này, thống nhất việc áp dụng thuế GTGT 5% đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư, hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế, Bộ Tài chính đề nghị:

- Bộ Y tế ban hành Danh mục dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế (có mã HS cụ thể) và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế để cơ quan hải quan và các tổ chức, cá nhân có cơ sở áp dụng.

- Trường hợp Bộ Y tế chưa ban hành Danh mục dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế thì để áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với mặt hàng "dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác" chưa được định danh cụ thể tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC , Thông tư số 83/2014/TT-BTC và vật tư hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế, đề nghị Bộ Y tế thực hiện xác nhận đối với các mặt hàng này.

Trân trọng cám ơn s phối hợp của Quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Vụ CST, TCT(đ
p/h);
- Lưu: VT, TCHQ (1
1b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13676/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 07/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13676/BTC-TCHQ

1.123

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400183