• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


 

Công văn 137/BHXH-TCKT năm 2018 về chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Công văn 137/BHXH-TCKT
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Về việc chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, công tác quản lý người hưởng qua hệ thống bưu điện năm 2017 BHXH Việt Nam đã ban hành các văn bản: Số 838/BHXH-TCKT ngày 16/3/2017 về việc chấn chỉnh công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện; số 3992/BHXH-TCKT ngày 11/9/2017 về việc chấn chỉnh công tác quản lý người hưởng. Tuy nhiên qua thực tế khảo sát nắm bắt tình hình thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện tại thành phố Hải Phòng từ ngày 06/12/2017 đến ngày 07/12/2017 và báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) tại một số Bưu điện các tỉnh, thành phố (gọi chung là Bưu điện tỉnh) vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ những nội dung đã được BHXH Việt Nam chấn chỉnh tại các văn bản nêu trên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác chi trả và quản lý người hưởng như: Cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo đúng Hợp đồng đã ký kết với cơ quan BHXH; tại các điểm chi trả một số nơi chưa dán niêm yết công khai các thủ tục liên quan đến người hưởng, danh sách báo tăng, báo giảm, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH; vẫn còn tình trạng ký thay nhận hộ; thời gian chi trả ngắn, nhân viên Bưu điện không có mặt đúng giờ tại điểm chi trả; trong thời gian chi trả nhân viên bưu điện còn kết hợp một số dịch vụ như bán: Bảo hiểm bưu điện, lịch, sim điện thoại, bảo hiểm xe máy... khấu trừ lãi vay ngân hàng ngay tại bàn chi trả; cán bộ được phân công chi trả không cố định và thay đổi theo từng tháng; cán bộ chi trả chưa giải đáp đầy đủ và hướng dẫn tốt cho người hưởng; vẫn còn hiện tượng vận chuyển tiền đến các điểm chi trả bằng phương tiện xe gắn máy; việc quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chưa chặt chẽ, báo giảm chưa kịp thời dẫn đến phải thực hiện thu hồi số tiền đã chi sai nhiều.... Đkhắc phục những tồn tại nêu trên, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh:

1. Thực hiện đầy đủ những nội dung đã được BHXH Việt Nam nêu tại Văn bản số 838/BHXH-TCKT và Văn bản số 3992/BHXH-TCKT.

2. Thực hiện kế hoạch cải tạo, sửa chữa, nâng cấp điểm chi trả để đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ người hưởng. Bố trí địa điểm chi trả hp lý, thuận tiện, đầy đủ nước uống, loa đài... theo đúng những nội dung đã ký kết hợp đồng với cơ quan BHXH tỉnh, chấm dứt tình trạng người hưởng đến nhận tiền phải mất tiền gửi xe, phải lên tầng cao.

3. Niêm yết công khai đầy đủ danh sách người hưởng tăng, giảm; quy trình, thủ tục, hồ sơ, các chế độ, chính sách mới ban hành có liên quan đến người hưởng, có bản ghi chú tại bàn chi trả yêu cầu người hưởng kiểm tra lại tiền trước khi rời khỏi bàn chi trả tại các điểm chi trả.

4. Thường xuyên kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh. Tuyệt đối không để nhân viên chi trả ký thay, nhận hộ người hưởng trên danh sách chi trả; hướng dẫn người hưởng ghi đầy đủ, chính xác thông tin trên Giấy lĩnh thay của người hưởng, thông tin của người lĩnh thay và yêu cầu người lĩnh thay ký tên lên Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH để thực hiện đối chiếu với Danh sách chi trả; không được tự quy định thời hạn ủy quyền là 1 năm trên giấy lĩnh thay.

5. Có giải pháp quản lý và vận chuyển bảo vệ tiền mặt, chấm dứt tình trạng vận chuyển tiền với số lượng lớn tới các điểm chi trả bằng phương tiện xe thô sơ và không có phương án đảm bảo an toàn.

6. Tổ chức tập huấn, phổ biến chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm y tế theo kế hoạch và quán triệt đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Bưu điện tích cực nghiên cứu, cập nhật các văn bản liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT để kịp thời giải đáp thắc mắc của người hưởng.

Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác chi trả, không để xảy ra tình trạng thiếu cán bộ chi trả phải thuê lao động theo thời vụ, nhân viên chi trả phải đến điểm chi trả đúng giờ, trực thường xuyên tại điểm chi trả không để người hưởng phải đi lại nhiều lần.

7. Chấm dứt ngay tình trạng kết hợp chi trả với bán hàng hóa dịch vụ, tuyệt đối không được thu hồi lãi vay bằng cách khấu trừ trực tiếp vào tiền lương hưu trợ cấp BHXH của người hưởng tại các điểm chi trả.

8. Việc ký hợp đồng với các tổ chức, chính quyền địa phương trong việc cung cấp thông tin người hưởng phải được thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

9. Cán bộ bưu điện phải đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý người hưởng, chủ động nắm bắt thông tin người hưởng, đặc biệt đối với người hưởng nhận tiền qua tài khoản ATM, người hưởng định cư tại nước ngoài; người hưởng không thường xuyên ở nơi cư trú để báo giảm kịp thời khi người hưởng chết.

BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức thực hiện và chỉ đạo Bưu điện các tỉnh khắc phục ngay những tồn tại để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người hưởng ngày càng tốt hơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 137/BHXH-TCKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 137/BHXH-TCKT

424

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375021