• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1373/TCT-TNCN năm 2018 về xử lý phản ánh kiến nghị về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1373/TCT-TNCN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1373/TCT-TNCN
V/v: xử lý phản ánh kiến nghị về thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Vũ Huy Thành
Địa chỉ: Phường Nhân Chính - quận Thanh Xuân - thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2649/VPCP-KSTT ngày 29/3/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý phản ánh kiến nghị trong lĩnh vực thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chuyển nhượng bất động sản của ông Vũ Huy Thành. Vấn đề này, ngày 03/04/2018 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1130/TCT-TNCN yêu cầu Cục thuế thành phố Hà Nội báo cáo.

Theo nội dung báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 17207/CT-QLĐ ngày 10/04/2018 thì Chi cục Thuế quận Cầu Giấy đã trực tiếp trao đi và xử lý xong những vướng mc liên quan đến các cá nhân tại 04 hồ sơ nêu trên về khai, nộp thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản kèm theo kiến nghị của Ông Thành; Các cá nhân không có ý kiến, khiếu nại cơ quan thuế và đã thống nhất thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Vũ Huy Thành được biết và liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ; (kèm CV 17207/CT-QLĐ của CT TP.Hà Nội để b/c)
- Lãnh đạo Bộ Tài chính; (kèm CV 17207/CT-QLĐ của CT TP.Hà Nội để b/c)

- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Chi cục Thuế quận Cầu Giấy;
- Website TCT;

- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài Hương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1373/TCT-TNCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 18/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1373/TCT-TNCN

201

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381238