• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1374/BTC-TCHQ năm 2018 về Công bố lối mở Pò Hèn và khu vực cầu phao Km3+4 được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 1374/BTC-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1374/BTC-TCHQ
V/v Công bố lối mở Pò Hèn và khu vực cầu phao Km3+4 được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 8829/UBND-TM1 ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc xin ý kiến thống nhất để công bố lối mở biên giới được tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan. Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 18/01/2018 của Chính phủ về việc mở lối mở biên giới tại Km3+4 đi qua cầu phao tạm trên sông Ka Long thuộc TP. Móng Cái, Quảng Ninh; Trên cơ sở báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về thực trạng cơ sở hạ tầng tại lối mở Pò Hèn và lối mở Km3+4, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính nhất trí với chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc công bố lối mở biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) và lối mở biên giới khu vực cầu phao Km 3+4 thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan.

2. Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hàng hóa tái xuất qua lối mở biên giới, không để thẩm lậu vào nội địa, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh:

- Bố trí hạ tầng, cơ sở nhà làm việc, khu vực kiểm tra hàng hóa, điện chiếu sáng đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát hàng hoạt động tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan của lực lượng chức năng tại li mở biên giới Pò Hèn (Việt Nam) - Thán Sản (Trung Quốc) và lối mở biên giới khu vực cầu phao Km 3+4.

- Ban hành quy chế phối hợp các lực lượng trên địa bàn (gồm: Hải quan, Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường) trên địa bàn, quy định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tái xuất qua lối mở biên giới đảm bảo chặt chẽ không để xảy ra sai phạm.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh biết, thng nhất với các Bộ ngành hữu quan thực hiện công b li mở biên giới khu vực cu phao Km 3+4 thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh được phép tái xuất hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, kho ngoại quan theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- UBND Qu
ng Ninh (để phối hợp);
- Lưu: VT, TCHQ,(hoapt2-gq
5(9 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1374/BTC-TCHQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 01/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1374/BTC-TCHQ

233

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375020