• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Công văn 1375/BKHĐT-TH về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Tải về Công văn 1375/BKHĐT-TH
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1375/BKHĐT-TH
V/v đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hin Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, nhằm phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo Điều hành của Chính phủ tại các Phiên họp Chính phủ thường kỳ, các văn bản hướng dẫn có liên quan, Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, trong đó tập trung các nhiệm vụ sau:

- Hoàn thành việc phân giao hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, khẩn trương nhập dự toán cho các dự án trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

- Chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong năm 2018 (phấn đu hoàn thành thanh toán cho các dự án này trước ngày 30 tháng 4 năm 2018), các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2018 nhất là các dự án hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai, dự án hạ tầng quan trọng (nếu đã có khối lượng thực hiện).

- Tăng cường công tác chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền Điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Riêng đối với vốn nước ngoài, trường hợp có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài năm 2018 (vốn đầu tư) để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện cam kết với nhà tài trợ, kịp thời có văn bn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đtrình cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Kịp thời thay thế các cán bộ, công chức trì trệ, cản trở, không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án quan trọng, công trình thiết yếu có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết nối giữa các vùng miền, nhất là hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị lớn. Trong đó, đề nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương xây dựng phương án triển khai đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, xây dựng phương án phân bổ vốn cho các dự án đường sắt quan trng và các dự án đường bộ quan trọng cấp bách để báo cáo Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2017 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành.

3. Bộ Tài chính chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thanh toán cho các dự án khi có đủ Điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ vơi chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

4. Định kỳ hằng tháng, căn cứ báo cáo giải ngân của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và công khai trên Hệ thống quản lý đầu tư công danh sách các bộ, ngành và địa phương giải ngân thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước. Trường hợp số vốn giải ngân của bộ, ngành và địa phương trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tại bộ, ngành và địa phương đó; trên cơ sở đó tổng hợp các kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra. Tùy theo tình hình thực tế, mỗi bộ, ngành địa phương có thể thành lập Tchỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Người đứng đầu bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải ngân của cơ quan mình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình H
uệ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong Bộ (d/s kèm theo);
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (02b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1375/BKHĐT-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 09/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1375/BKHĐT-TH

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377463