• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm

Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Công văn 1378/SGDĐT-CTTT năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

Tải về Công văn 1378/SGDĐT-CTTT
Bản Tiếng Việt

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/SGDĐT-CTTT
V/v Thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã;
- Hiệu trưởng các trường học; Giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố;

Thực hiện Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học;

Tiếp theo Công văn số 1335/SGDĐT-CTTT ngày 29/4/2020 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học, Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT quận, huyện, thị xã; các đơn vị trường học; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là các đơn vị) thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong trường học như sau:

- Không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học, không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà.

- Không áp dụng giãn cách trong lớp học. Hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp học với nhau và chỗ đông người.

- Được sử dụng điều hòa trong lớp học, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng/lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung trên, chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát tình hình phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Báo cáo kịp thời, những tình huống bất thường (nếu có) về Sở GDĐT qua phòng Chính trị, tư tưởng, địa chỉ email: cttt@hanoiedu.vn để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố và Bộ GDĐT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Sở Y tế;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các đ/c Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng Thông tin điện tử của Ngành;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC
Chử Xuân Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1378/SGDĐT-CTTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Chử Xuân Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1378/SGDĐT-CTTT

283

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441894