• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


 

Công văn 1378/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế liên quan đến bán xe ôtô theo giá giao dịch thông thường trên thị trường do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1378/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1378/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.
- Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh.
(Tổ 94 Khu đồn điền - Phường Hà Khẩu - TP Hạ Long - Quảng Ninh)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 764/CT-TTr1 ngày 30/01/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và công văn số 01/CT-KT ngày 19/11/2014 của Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về bán xe ôtô theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường:

+ Tại Khoản 2 Điều 2 quy định:

“2. Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước: giá bán do nhà sản xuất công bố được xác định là giá giao dịch thông thường trên thị trường”.

+ Tại Khoản 1 Điều 3 quy định:

“1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, thanh tra tại Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh thấy Công ty bán xe ô tô theo giá niêm yết gửi cơ quan thuế, thấp hơn giá bán lẻ nhưng không thấp hơn 5% so với giá bán của Công ty ô tô Toyota Việt Nam công bố thì Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 764/CT-TTr1 ngày 30/01/2015.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH MTV Toyota Quảng Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Điều 3. Các trường hợp không áp dụng

1. Trường hợp cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy thực hiện niêm yết giá bán phù hợp với giá giao dịch thông thường trên thị trường và bán đúng giá giao dịch thông thường trên thị trường hoặc thấp hơn 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết (giá niêm yết phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết theo từng thời điểm). Các trường hợp có niêm yết giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy nhưng bán không đúng quy định trên thì bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Giải thích từ ngữ
...
2. Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước: giá bán do nhà sản xuất công bố được xác định là giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1378/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1378/TCT-CS

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
271992