• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội


 

Công văn 1382/BYT-MT năm 2020 về quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 1382/BYT-MT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1382/BYT-MT
V/v quản lý, kiểm soát sử dụng khí N2O

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế nhận được văn bản số 492/BCA-C04 ngày 17/02/2020 của Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, kiểm soát khí N2O, trong đó đề cập đến việc lạm dụng khí N2O trong "bóng cười" gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

Để tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng khí N2O trong lĩnh vực y tế tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Cục KCB;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1382/BYT-MT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1382/BYT-MT

303

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437697