• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 13965/TCHQ-GSQL năm 2014 địa điểm làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 13965/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13965/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2767/HQBD-KTSTQ ngày 4/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về đề nghị được làm thủ tục hải quan nhập khẩu thép cán nóng tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thần thuộc Cục Hải quan Bình Dương của Công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen. Về vấn đề này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì “Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ - công ty con) có đơn vị thành viên chuyên trách thực hiện nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để cung cấp cho các đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì được lựa chọn một Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để làm thủ tục hải quan”

Theo hướng dẫn tại điểm 1.2 công văn số 15445/BTC-TCHQ ngày 11/11/2013 của Tổng cục Hải quan thì “Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì doanh nghiệp được chọn làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất”

Căn cứ quy định trên khi làm thủ tục nhập khẩu doanh nghiệp được chọn một Chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính. Theo đó, đối với trường hợp Công ty CP Tập Đoàn Hoa Sen có trụ sở chính tại Bình Dương và các cơ sở sản xuất tại Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được làm thủ tục tại Chi cục Hải quan KCN Sóng Thân thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu:
...
1.2. Đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại một tỉnh, thành phố nhưng có cơ sở sản xuất tại một tỉnh, thành phố khác thì doanh nghiệp được lựa chọn làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu tại một Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính hoặc nơi có cơ sở sản xuất.

Trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính thì việc kiểm tra thực tế nguyên liệu nhập khẩu được thực hiện tại địa điểm kiểm tra hàng hóa ở cửa khẩu nhập hoặc địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 36. Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan

Doanh nghiệp đăng ký nguyên liệu, vật tư nhập khẩu SXXK và làm thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư theo danh mục đã đăng ký tại một Chi cục hải quan sau đây:

a) Chi cục hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất;

b) Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình tập đoàn (công ty mẹ - công ty con) có đơn vị thành viên chuyên trách thực hiện việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để cung cấp cho các đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì được lựa chọn một Chi cục hải quan nơi doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục hải quan tại cửa khẩu nhập nguyên liệu, vật tư để làm thủ tục hải quan.

Quy định này áp dụng đối với cả doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13965/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13965/TCHQ-GSQL

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259232