• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 13984/TCHQ-TXNK năm 2014 xác nhận số liệu theo Công văn 4582/BCT-XNK về doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 13984/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13984/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận số liệu theo công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công thương

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng.

Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo tại công văn số 3528/HQBRVT-TXNK ngày 29/10/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 2879/HQQN-TXNK ngày 3/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, số 2128/HQĐng-TXNK ngày 3/11/2014 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, số 7617/HQHP-TXNK ngày 31/10/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, số 4037/HQHCM-TXNK ngày 13/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác nhận mặt hàng xe ô tô du lịch dưới 10 chỗ do Công ty cổ phần in Phúc Yên (địa chỉ: Đường Trần Phú, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) nhập khẩu từ tháng 2/2011 đến ngày 24/10/2014 và số liệu tại hồ sơ kèm theo công văn số 12/CV- PY/2014 ngày 15/10/2014 của Công ty cổ phần in Phúc Yên, Tổng cục Hải quan xác nhận tình hình nhập khẩu mặt hàng xe ô tô du lịch dưới 10 chỗ ngồi thuộc Hợp đồng THQ/VP-07 ngày 28/2/2011 và Hợp đồng LLC/VP2011/11 ngày 24/4/2011 cua Công ty Cổ phần in Phúc Yên đã ký trước ngày 12/5/2011 nhưng chưa nhập khẩu theo trị giá hợp đồng đã thực tế thanh toán cho nước ngoài với chủng loại, số lượng và trị giá theo Phụ lục kèm theo công văn này, trong đó: Trị giá còn lại của các hợp đồng được xác định trên cơ sở trị giá hợp đồng đã thực tế thanh toán cho phía nước ngoài trừ đi trị giá tính thuế (trừ đi trị giá khai báo đối với trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận trị giá khai báo; hoặc trừ đi trị giá tính thuế đối với trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá và xác định lại trị giá tính thuế).

Đề nghị các Cục Hải quan nêu trên kiểm tra, đối chiếu số liệu xác nhận của Tổng cục Hải quan với chứng từ thanh toán trước 12/5/2011 cho các hợp đồng nhập khẩu xe ô tô nêu trên để xác định tổng giá trị doanh nghiệp được phép nhập khẩu theo đúng hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014, công văn số 10666/BCT-XNK ngày 27/10/2014 của Bộ Công thương. Trường hợp có vướng mắc về số liệu xác nhận tình hình nhập khẩu thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan nêu trên biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

PHỤ LỤC

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 13984/TCHQ-TXNK NGÀY 21/11/2014

STT

Tên hàng

Trị giá hợp đồng (USD)

Tổng số tiền đã thanh toán (USD)

Tờ khai

Ngày đăng ký

Chi cục mở tờ khai

Đơn giá khai báo (USD)

Đơn giá tính thuế (USD)

Số lượng

Trị giá tính thuế (USD)

Trị giá còn lại của hợp đồng (USD)

1

Hợp đồng THQ/VP-07 ngày 28/2/2011

1,034,930

310,000

Chưa phát sinh nhập khẩu

310,000

2

Hợp đồng LLC/VP2011/11 ngày 24/4/2011

751,500

175,000

Chưa phát sinh nhập khẩu

175,000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13984/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 21/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 13984/TCHQ-TXNK

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259235