• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Công văn 14/VHCS-QC năm 2017 về quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Công văn 14/VHCS-QC
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/VHCS-QC
V/v quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để thực hiện nghiêm túc, thống nhất quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn đối với hoạt động quảng cáo trên bảng qung cáo, băng - rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội tại các địa phương, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Văn hóa và Ththao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Về vị trí, tỷ lệ diện tích quảng cáo

- Về vị trí quảng cáo: Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải quảng cáo phải ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang.

Về diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng rôn.

2. Về nội dung

Kiểm soát chặt chẽ các nội dung quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn có kết hợp nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội, đảm bảo hài hòa giữa nội dung quảng cáo với nội dung tuyên truyền, tránh tình trạng nội dung quảng cáo thiếu tính thẩm mỹ, gây phản cảm; tăng cường kiểm tra công tác tiếp nhận hồ sơ quảng cáo và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Cục Văn hóa cơ sở rất mong nhận được sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao để hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, đảm bảo mỹ quan đô thị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo
cáo);
- Thứ trưng Huỳnh Vĩnh Ái (để báo cáo);
- Cục trưng;
- Lưu: VT, QC(02), NB 70.

CỤC TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/VHCS-QC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 10/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14/VHCS-QC

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365896