• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Công văn 1402/BCT-ĐTĐL năm 2018 về hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo do Bộ Công thương ban hành

Bản Tiếng Việt

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1402/BCT-ĐTĐL
V/v hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Bng Thương nhận được Công văn số 4887/EVN-KD ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công văn số 7908/EVN CPC-KD ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công văn số 4572/EVNHCMC-KD ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 4604/EVN HANOI-B14 ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện có hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động để phục vụ cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và một số đồng tiền tương tự khác. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 9853/NHNN- PC ngày 04 tháng 12 năm 2017 về tính hp pháp của hoạt động giải mã, khai thác tiền ảo và Bộ Tư pháp tại Công văn số 335/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 01 năm 2018 về việc thực hiện giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện có hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động để phục vụ cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền điện tử, Bộ Công Thương hướng dẫn như sau:

Hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và một số đồng tiền tương tự khác thông qua phần mềm đã được lập trình sẵn trên hệ thống máy tính xử lý dữ liệu tự động mang tính chất làm dịch vụ thông qua việc giải thuật toán để xác minh giao dịch mua bán trên mạng. Vì vậy, điện năng sử dụng cho hoạt động này thuộc đối tượng áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực áp dụng giá bán điện mục đích kinh doanh cho hoạt động giải mã, khai thác các loại tiền ảo này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng công ty Điện lực;
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1402/BCT-ĐTĐL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 22/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Bộ Công thương vừa có Công văn 1402/BCT-ĐTĐL gửi đến Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện bán giá điện cho hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo.

 

Sau khi nhận được Công văn của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực Miền Trung, Tổng công ty điện lực TP. HCM, Tổng công ty điện lực Hà Nội và góp ý của Ngân hàng nhà nước, Bộ Công thương đã hướng dẫn áp giá điện đối với điện năng sử dụng cho hoạt động “đào tiền ảo” như sau:

  • Hoạt động giải mã, khai thác đồng tiền ảo như bitcoin, litecoin, ethereum và một số loại tiền ảo khác là hoạt động mang tính chất làm dịch vụ thông qua việc giải thuật toán để xác minh giao dịch mua bán trên mạng.
  • Chính vì vậy, giá điện tính cho lượng điện năng này sẽ là giá điện bán lẻ với mục đích kinh doanh.

Xem chi tiết Công văn 1402/BCT-ĐTĐL được ban hành ngày 22/02/2018. 

Từ khóa: Công văn 1402/BCT-ĐTĐL

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376369