• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1405/BXD-KTXD năm 2014 về định mức công tác bả ma tít để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3 thuộc dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (GĐ2) do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1405/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/BXD-KTXD
V/v định mức công tác bả ma tít để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3 thuộc dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (GĐ2).

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 849/TCT-BLĐ ngày 28/5/2014 của Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên về việc xác định định mức công tác bả bột sơn Kova để thanh toán hợp đồng thi công xây dựng gói thầu số 3 thuộc dự án Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập và quản lý định mức xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

2. Việc thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 849/TCT-BLĐ, đây là gói thầu đấu thầu rộng rãi; hình thức hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo quy định tại khoản 1, Điều 27, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì nhà thầu có quyền quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu. Như vậy, nếu các bên thỏa thuận sẽ chỉ điều chỉnh lại định mức hao phí vật tư theo thực tế thi công tại hiện trường và không vượt đơn giá trúng thầu, thì việc thanh toán công tác bả ma tít trên cơ sở đơn giá nhân công, máy thi công theo hợp đồng đã ký và giá vật liệu đã được điều chỉnh theo mức hao phí vật tư thực tế thi công được các bên chấp thuận, đảm bảo nguyên tắc không vượt các mức hao phí vật tư trong chiết tính đơn giá trúng thầu là phù hợp.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh

 

Điều 13. Lập và quản lý định mức xây dựng

1. Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập định mức xây dựng và công bố định mức xây dựng.

2. Trên cơ sở phương pháp lập định mức xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập và công bố các định mức xây dựng cho các công việc đặc thù của ngành, địa phương.

3. Đối với công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn được điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp để áp dụng cho công trình.

4. Đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức xây dựng tương tự ở các công trình khác.

5. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức xây dựng đã thực hiện.

6. Trường hợp các định mức được lập theo quy định tại khoản 3 và 4 Điều này được sử dụng để lập các đơn giá trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định (riêng công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 27. Quyền và trách nhiệm của nhà thầu xây dựng

1. Quyết định định mức, đơn giá và các chi phí khác có liên quan đến giá dự thầu khi tham gia đấu thầu.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1405/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1405/BXD-KTXD

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243617