• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14055/TCHQ-TXNK năm 2014 xác định trị giá còn lại được phép nhập khẩu theo công văn 4582/BCT-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14055/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14055/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá còn lại được phép nhập khẩu theo công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XNK về việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền đã ký hợp đồng và thanh toán trước ngày 12/5/2011. Tổng cục Hải quan đã có văn bản xác nhận tình hình nhập khẩu mặt hàng xe ôtô của doanh nghiệp có hợp đồng ký và thanh toán trước ngày Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 20/2010/TT-BCT ngày 12/5/2011, theo đó các trường hợp đã xác nhận có 02 loại:

1- Loại nhập khẩu dở dang: Đối với loại này, Tổng cục Hải quan đã xác nhận rõ: Trị giá còn lại của các hợp đồng được phép nhập khẩu xác định bằng: Trị giá đã thanh toán theo hợp đồng trừ đi trị giá tính thuế (là giá khai báo nếu cơ quan Hải quan chấp nhận giá khai báo; giá xác định lại nếu cơ quan hải quan bác bỏ giá khai báo).

2- Loại hợp đồng chưa phát sinh nhập khẩu: Đối với loại này, Tổng cục Hải quan đã xác nhận tình trạng nhập khẩu của hợp đồng là Trị giá của hợp đồng đã ký và thanh toán với nước ngoài trước ngày 12/5/2011 nhưng chưa nêu rõ cách xác định trị giá còn lại trừ lùi như hướng dẫn đối với trường hợp hợp đồng nhập khẩu dở dang nêu trên.

Để thống nhất thực hiện hướng dẫn tại văn bản 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương, đề nghị các Cục hải quan tỉnh, thành phố nêu trên thực hiện xác định trị giá còn lại của các hợp đồng chưa phát sinh nhập khẩu được phép tiếp tục nhập khẩu tương tự như hợp đồng nhập khẩu dở dang đã ký và thanh toán cho nước ngoài trước ngày 12/5/2011 theo xác nhận của Tổng cục hải quan. Cụ thể: Trị giá còn lại của các hợp đồng được phép nhập khẩu được xác định bằng: Trị giá đã thanh toán theo hợp đồng trừ đi trị giá tính thuế (là giá khai báo nếu cơ quan Hải quan chấp nhận giá khai báo; giá xác định lại nếu cơ quan hải quan bác bỏ giá khai báo).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu trên biết và thực hiện. Trường hợp có vướng mắc về số liệu xác nhận thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục XNK - Bộ Công Thương (để biết);
- Cục Giám sát quản lý (để p/hợp);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14055/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14055/TCHQ-TXNK

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258315