• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1408/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chăn nuôi do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1408/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1408/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
(Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30/JCV-CV ngày 30/01/2015 của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam về chính sách thuế GTGT. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 1159/TCT-CS ngày 03/04/2015 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chăn nuôi gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1408/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1408/TCT-CS

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272463