• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1410/BNN-VP kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Công văn 1410/BNN-VP
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/BNN-VP
V/v kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 1359/BNN-VP ngày 14 tháng 3 năm 2013 gửi các đơn vị về kế hoạch công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT tại tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 19/3/2013 và tại thành phố Đà Nẵng ngày 20/3/2013.

Tuy nhiên, do phải tham dự hội nghị do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu không thể tham gia đoàn công tác.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị chức năng liên quan bố trí làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT do Lãnh đạo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản làm trưởng đoàn. Các nội dung khác không thay đổi.

Rất mong Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố thông cảm về sự thay đổi trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng;
- Lưu: VT, VP, QLCL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1410/BNN-VP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 18/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1410/BNN-VP

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
176817