• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1410/CT-TTHT năm 2015 về thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1410/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1410/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Vinaproects.
Địa chỉ: 16-18 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1.
Mã số thuế: 0309711150.

 

Trả lời văn thư ngày 12/01/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

+ Tại Khoản 2.b Điều 8 quy định thời điểm xác định thu nhập chịu thuế:

“ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

...”

+ Tại Khoản 1.i Điều 25 quy định khấu trừ thuế:

“ Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

...”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp vào ngày 23/12/2014 Công ty và ông Nguyễn Hữu Nam có biên bản thoả thuận: Công ty sẽ thanh toán cho Ông Nam 81.000USD gồm tiền lương tháng 9/2012 và trợ cấp (đã bao gồm thuế TNCN) và việc chi trả nêu trên thực hiện sau thời điểm cá nhân đã kết thúc hợp đồng lao động dài hạn tại Công ty thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng số tiền chi trả để nộp vào Ngân sách nhà nước. Kết thúc năm 2014 Ông Nam phải có trách nhiệm trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra 2;
- Lưu: VT, TTHT
122-2040/2015tttg.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1410/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1410/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272008