• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 14119/TCHQ-TXNK năm 2014 thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14119/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14119/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền có hợp đồng ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011. Tổng cục Hải quan đã xác nhận trị giá còn lại của các hợp đồng doanh nghiệp được phép tiếp tục nhập khẩu theo nguyên tắc: Trị giá hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011 trừ (-) Trị giá tính thuế (trừ đi trị giá khai báo đối với trường hợp cơ quan hải quan chấp nhận trị giá khai báo; hoặc trừ đi trị giá tính thuế do cơ quan hải quan xác định đối với trường hợp cơ quan hải quan bác bỏ trị giá khai báo và xác định lại trị giá tính thuế).

Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thống nhất với cách xác định như trên của Tổng cục Hải quan và đề nghị được xác định theo trị giá ghi trên phụ lục hợp đồng ký tại thời điểm hiện nay khi thực hiện công văn 4582/BCT-XNK .

Về vấn đề này, trên cơ sở kết luận tại buổi họp với Bộ Công Thương ngày 03/10/2014 về giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp và cơ quan Hải quan khi thực hiện công văn 4582/BCT-XNK , Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12883/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2014 đề nghị Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể để cơ quan hải quan và doanh nghiệp thống nhất thực hiện. Tuy nhiên, đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa có ý kiến hướng dẫn bằng văn bản về vấn đề nêu trên.

Mặt khác, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được văn bản của một số doanh nghiệp đề nghị xem xét giải quyết vướng mắc phát sinh khi thực hiện công văn số 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương. Cụ thể như sau:

1- Công ty Cổ phần Đầu tư ánh Việt:

Theo trình bày tại công văn số 52/2014/CV-AV ngày 15/11/2014 thì doanh nghiệp đã ký hợp đồng số 161009VEN ngày 16/10/2009 và đã thanh toán cho nước ngoài tổng trị giá là 100.000USD (cho 03 xe ô tô), trước đây doanh nghiệp đã nhập khẩu được 69.000USD (tương đương với trị giá của 02 xe), số tiền còn lại tại hợp đồng trên là 31.000USD (tương đương trị giá 01 xe còn lại).

Theo xác nhận tình hình nhập khẩu của doanh nghiệp tại công văn số 11704/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2014 của Tổng cục Hải quan thì trị giá còn lại được phép tiếp tục nhập khẩu tại hợp đồng số 161009VEN ngày 16/10/2009 theo nguyên tắc trên là 23.266USD. Như vậy, doanh nghiệp không đủ trị giá còn lại được phép để tiếp tục nhập khẩu chiếc xe còn lại của hợp đồng 161009VEN ngày 16/10/2009. Công ty đề nghị được xem xét lại cách tính trị giá còn lại để được nhập khẩu hết hợp đồng này.

2- Công ty CP Xây dựng và XNK Đức Phát:

Theo ý kiến tại công văn số 10/CV/ĐP/2014 ngày 13/10/2014 thì doanh nghiệp đã ký hợp đồng với nhiều đối tác trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2011 (và có các Phụ lục điều chỉnh kèm theo). Tất cả các hợp đồng này đều chưa thực hiện hết số tiền đã chuyển cho đối tác nước ngoài. Nay thực hiện công văn 4582/BCT-XNK doanh nghiệp đã thỏa thuận với đối tác ký Phụ lục hợp đồng chung điều chỉnh tất cả các hợp đồng đã ký với từng đối tác, trong đó tổng hợp số tiền còn thừa của tất cả các hợp đồng đã ký riêng rẽ với từng đối tác theo danh mục hàng hóa trong từng hợp đồng đã ký và tổng giá trị số tiền đã chuyển còn lại của từng hợp đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có vướng mắc: Phụ lục hợp đồng điều chỉnh chung nhiều hợp đồng, từng đối tác hiện nay được ký gộp chung bởi chỉ có một đối tác có phù hợp với nội dung hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số 4582/BCT-XNK không (doanh nghiệp đã có văn bản số 11/CV/ĐP/2014 đề nghị Bộ Công hướng dẫn) hoặc phải ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh ký mới với riêng rẽ từng Hợp đồng, từng đối tác.

Để tháo gỡ vướng mắc của doanh nghiệp nhập khẩu ô tô theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trên cơ sở kết luận buổi họp ngày 03/10/2014 tại Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương sớm có ý kiến bằng văn bản về các nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 12883/TCHQ-TXNK ngày 23/10/2014 của Tổng cục Hải quan và 02 doanh nghiệp nêu trên; Tránh ách tắc trong hoạt động XNK và thiếu thống nhất khi thực hiện công văn 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương (có gửi kèm bản sao văn bản của 02 doanh nghiệp nêu trên).

Trân trọng!

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14119/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14119/TCHQ-TXNK

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
259252