• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 1412/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về mời chuẩn bị báo cáo Poster hoạt động cải tiến chất lượng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 1412/KCB-QLCL&CĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM,
CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/KCB-QLCL&CĐT
V/v Mời chuẩn bị báo cáo Poster hoạt động cải tiến chất lượng

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế sẽ tổ chức Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ IV (kết hợp với Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 65 năm thành lập hệ thống khám, chữa bệnh vào ngày 18/12/2018). Để chuẩn bị cho Diễn đàn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trân trọng đề nghị các Sở Y tế, bệnh viện các tuyến trung ương, tỉnh, huyện và ngoài công lập báo cáo thành tích về các hoạt động cải tiến chất lượng của bệnh viện.

Hình thức trình bày báo cáo: Poster, khổ giấy in A0.

Nội dung: hoạt động cải tiến chất lượng nổi bật đã triển khai thành công tại bệnh viện trong giai đoạn 2014-2018.

Số lượng: Mỗi Sở Y tế/Y tế Bộ, ngành gửi tối đa 3 poster (Sở Y tế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng gửi tối đa 10 poster); bệnh viện tuyến trung ương và trực thuộc trường đại học gửi tối đa 2 poster. Việc gửi poster mang tính tự nguyện (quy định về thể thức poster xem trong phụ lục).

Sở Y tế lựa chọn và phân công, chỉ đạo các bệnh viện tích cực cải tiến chất tượng nhất làm poster. Sở Y tế tập hợp poster của các bệnh viện trực thuộc và gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh theo địa chỉ hộp thư luongdh.kcb@moh.gov.vn; bệnh viện tuyến trung ương và trực thuộc trường đại học gửi poster trực tiếp vào hộp thư trên. Các đơn vị gửi trước ngày 30/11/2018 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kịp chấm sơ khảo, lựa chọn các poster tốt để in trưng bày, chấm chung khảo tại Diễn đàn và chuẩn bị giải thưởng cho các bệnh viện được chu đáo1./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY POSTER
(Ban hành kèm theo Công văn số ………./KCB-QLCL&CĐT ngày …../11/2018)

Hình thức trình bày:

Các thông tin cần trình bày ngắn gọn, cô đọng, khuyến khích sử dụng trình bày bằng các hình ảnh, biểu đồ. Chữ in trên poster khi in khổ giấy A4 ít nhất bằng cỡ chữ 10 của Time New Roman.

Kích thước: khổ giấy A0 (1189 x 841 mm)

Tên bệnh viện (logo, slogan nếu có) bên trái poster

Tiêu đề, tên đề án: chữ viết hoa, bên trên cùng

Nhóm tác giả chính, email, số ĐT liên hệ: phía dưới bên phải poster.

Các chữ, hình ảnh, biểu đồ được trình bày cân đối, màu sắc hài hòa.

Nội dung bao gồm các thông tin sau:

1. Tên hoạt động cải tiến chất lượng; mã số tiêu chí, tiểu mục tác động (nếu có). Lưu ý poster tập trung trình bày thông tin về 01 hoạt động hoặc đề án cải tiến chất lượng tốt nhất, không trình bày nhiều nội dung.

2. Thực trạng, lý do, sự cần thiết tại sao cần cải tiến

3. Mục tiêu hoạt động/đề án

4. Tóm tắt các hoạt động chính, nội dung cải tiến

5. Kết quả, hiệu quả: có so sánh trước - sau cải tiến, có số liệu, hình ảnh minh họa thay đổi, hiệu quả về mặt kinh tế y tế, mức tiêu chí chất lượng...

6. Tác động: đến người bệnh, nhân viên y tế và yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội khác

Thiết kế: trình bày trên phần mềm PowerPoint, Photoshop, Core Draw hoặc các chương trình thiết kế poster khác do bệnh viện tùy chọn.

Định dạng đầu ra để nộp Poster: ppt hoặc jpg, pdf.

Độ phân giải đủ lớn bảo đảm chất lượng in khổ giấy A0 không bị vỡ ảnh, chữ. Các poster không bảo đảm in khổ giấy A0 sẽ bị loại.

Dự kiến cơ cấu giải thưởng như sau:

- Hoạt động cải tiến chất lượng xuất sắc nhất

- Hoạt động cải tiến chất lượng hiệu quả nhất

- Hoạt động cải tiến chất lượng sáng tạo nhất

- Poster trình bày ấn tượng nhất

- Giải phụ: Hoạt động cải tiến chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện tiêu biểu

Bảng điểm dự kiến sẽ chấm về hình thức, nội dung của Poster và kết quả đầu ra, tác động của đề án cải tiến chất lượng, tính sáng tạo của bệnh viện.

Các poster được chọn vào danh sách chung kết (từ 20-30 poster) sẽ được in và trưng bày tại Diễn đàn chất lượng cho các đại biểu tham quan và học tập.1 Khi cần biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ BS. Dương Huy Lương, luongdh.kcb@moh.gov.vn

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1412/KCB-QLCL&CĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1412/KCB-QLCL&CĐT

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400475