• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Công văn 1413/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về đề nghị gửi hình ảnh hoạt động bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Tải về Công văn 1413/KCB-QLCL&CĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/KCB-QLCL&CĐT
V/v đề nghị gửi hình ảnh hoạt động bệnh viện

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường Đại học.

Để chuẩn bị cho Diễn đàn chất lượng bệnh viện lần thứ IV (kết hợp với Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 65 năm thành lập Hệ thống Khám, chữa bệnh vào ngày 18/12/2018), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dự kiến tổng hợp các hình ảnh minh họa cho hoạt động và các thành tựu của Hệ thống Khám, chữa bệnh trong thời gian qua theo các chủ đề như sau:

1. Cơ sở hạ tầng: xây mới, mở rộng, nâng cấp bệnh viện khang trang, hiện đại.

2. Phát triển chất lượng lâm sàng, cận lâm sàng: ví dụ triển khai kỹ thuật mới, phương pháp mới, xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn điều trị, nâng cao chất lượng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh…

3. Phát triển quản lý chất lượng: triển khai áp dụng Bộ tiêu chí, cải tiến quy trình khám bệnh, giảm nằm ghép, bệnh viện xanh sạch đẹp...

4. Tích cực tham gia công tác xã hội, chăm sóc nạn nhân thiên tai, thảm họa...

5. Các thành tựu khác: phục vụ tốt các sự kiện trọng đại của đất nước, phục vụ đại hội, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân...

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh gửi những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc nhất của bệnh viện theo các chủ đề, trên cơ sở tự nguyện.

Số lượng ảnh các đơn vị: Sở Y tế, bệnh trung ương và tuyến cuối gửi tối đa 3 ảnh; bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và tư nhân gửi tối đa 2 ảnh. Mỗi ảnh có chú thích nội dung và tên bệnh viện, không quá 16 từ. Bệnh viện gửi ảnh bằng hình thức tải lên phần mềm trực tuyến, dùng tài khoản đăng tải bằng chứng đánh giá chất lượng bệnh viện tại địa chỉ http://chatluongbenhvien.vn. Các hình ảnh đẹp sẽ được lựa chọn sử dụng cho các tài liệu của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Các đơn vị gửi ảnh trước ngày 25/11/2018 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kịp tổng hợp hình ảnh, phục vụ công tác tổ chức Diễn đàn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng thường trực Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1413/KCB-QLCL&CĐT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh   Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 14/11/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1413/KCB-QLCL&CĐT

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400476