• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 14137/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế suất thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 14137/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14137/TCHQ-TXNK
V/v thuế suất thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nestle Việt Nam.
(Số 7 đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 196/CV/2014/SC ngày 10/11/2014 của Công ty TNHH Nestle Việt Nam đề nghị xem xét giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Hương cà phê có chứa caffein. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Mặt hàng Hương cà phê 592054 và mặt hàng Hương cà phê QF19690 đã được phân loại thuộc mã số 2101.12.90 tại Thông báo kết quả phân loại số 13656/TB-TCHQ và số 13657/TB-TCHQ ngày 11/11/2014 căn cứ trên kết quả phân tích và tài liệu của nhà sản xuất do Công ty cung cấp. Theo đó, mặt hàng là hương cà phê trong thành phần có chứa caffein và tài liệu kỹ thuật thể hiện trong thành phần có các chất hương tự nhiên.

2. Về thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng hương cà phê: Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Công ty và đề nghị Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính nghiên cứu, trình Bộ sửa đổi mức thuế suất đối với mặt hàng Hương cà phê phù hợp với thực tế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nestle Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST (Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thảo (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14137/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 24/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 14137/TCHQ-TXNK

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
258443