• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1415/TCHQ-TXNK năm 2017 áp dụng thuế tự vệ đối với thép thanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1415/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế t vệ đối với thép thanh

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ có phát sinh cách hiu khác nhau. Trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương đã có các công văn số 10704/BCT-QLCT ngày 9/11/2016 và số 1099/BCT-QLCT ngày 14/2/2017 hướng dẫn thực hiện. Đ đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng thuế tự vệ đúng đối tượng nêu tại công văn số 1099/BCT-QLCT của Bộ Công thương đối với sản phẩm “thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm” tại khoản (3) điểm 2 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18/7/2016 của Bộ Công thương (Gửi kèm theo công văn 1099/BCT-QLCT ngày 14/2/2017 của Bộ Công thương).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (thay trả lời công văn số
185/HQLS-TXNK ngày 23/1/2017);
- L
ưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ
...

(3) Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1415/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 08/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1415/TCHQ-TXNK

255

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342222