• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1415/TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1415/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1415/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thép Pomina
(S
1 đường 27 KCN Sóng Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 2/BGĐ/1511 ngày 19/03/2015 của Công ty cổ phần Thép Pomina kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư Nhà máy Luyện phôi thép, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế ghi nhận ý kiến của Công ty để nghiên cứu, tổng hợp trình Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại Thông tư về thuế TNDN hướng dẫn Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư, đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần thép Pomina được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- CT tỉnh Bình Dương;
- CT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1415/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 15/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1415/TCT-CS

155

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272475